top of page
CÁ bhFUILIMID

Ó Cathair na Mart

 • Tóg Bóthar Bhaile an Róba (£330) soir.

 • Téigh thar Stáisiún Traenach Chathair na Mart.

 • Lean ar aghaidh ar feadh 18km.

 • Ag an gcrosaire, ar chasadh géar, iompaigh faoi dheis i dtreo Thuar Mhic Éadaigh.

 •  Lean ort ó Thuar Mac Éadaigh agus an loch ar do chlé.

 • Tar éis 5.84km (ó Oifig an Phoist) tóg an gabhal ar dheis (comhartha Tigh Mháire Luke).

 • Lean ar aghaidh ar feadh 2.2km.

 • Cas ar dheis - comhartha do Dhrioglann Loch Measc.

 • Tá muidne 200m ar do dheis.


Ó Ghaillimh

 •   An N84 ó thuaidh go hÁth Chinn.

 • Ag Áth Chinn, lean ort díreach ar an R300 go Partraí.

 • Ag Partraí, cas faoi dheis ar an R300 go Tuar Mhic Éadaigh.

 • Lean ort de réir na gcéimeanna dearga do na treonna as Cathair na Mart.


As Caisleán an Bharraigh

 • An N84 ó dheas (i dtreo na Gaillimhe) go Partraí.

 • Ag Partraí, cas faoi dheis ar an R300 go Tuar Mhic Éadaigh.

 • Lean ort de réir na gcéimeanna dearga do na treonna as Cathair na Mart.

Ó Chonga

 • Téigh siar go dtí an Fhairche.

 • Sa tsráidbhaile, coinnigh faoi dheis agus lean ort siar.

 • Tar éis 2.4km, cas faoi dheis ar an |R300 i dtreo Fhionnaithe.

 • Lean ort díreach trí Fhionnaithe.

 • Nuair a thosaíonn an bóthar ag ardú beidh Loch Na Fuaiche ar do chlé.

 • Ag an T-acomhail, cas faoi dheis.

 • Coinnigh súil amach do leac mhór ar a bhfuil “Fáilte go Tuar Mhic Éadaigh” greanta

 • Tóg an gabhal ar chlé. 

 • Lean ort go dtrasnóidh tú droichead cúng.

 • Tar éis 300m cas faoi chlé.

 • Tá muidne 200m isteach ar do dheis.


As an gClochán ag dul tríd an Líonán

 • An N59 go Leitir Fraic, ansin go dtí an Líonán.

 • Ag an Líonán, cas faoi dheis i dtreo an Mháma agus na Gaillimhe (R336).

 • Tar éis 7.4km, cas faoi chlé ag an gcomhartha cniotála.

 • Tiomáin go réidh!

 • Ag tú ag dul síos le fána, tiocfaidh tú ar Loch Na Fuaiche

 • Coinnigh ort agus an loch ar do dheis

 • Lean ort de réir na gcúig chéim dheiridh de na treonna as Conga..

bottom of page